Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ


Η Στρατηγική της εταιρείας θα διατηρήσει ως προτεραιότητα :

• • Ομαλή λειτουργία
• • Συλλογική στήριξη και οργάνωση
• • Κοινή και στοχευμένη προβολή και διαφήμιση
• • Ελαχιστοποίηση του κόστους
• • Ανάπτυξη Δημοσίων Σχέσεων με φορείς και τις τοπικές κοινωνίες
• • Υποστήριξη στους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας
• • Αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας

Η εταιρεία επιδιώκει τη δημιουργία και προβολή μιας ενιαίας τουριστικής μονάδας που θα αναβαθμίσει την εικόνα του Κατακόλου. Θα προσελκύσει όχι μόνο τους τουρίστες της κρουαζιέρας, άλλα στοχεύει να παροτρύνει τον ντόπιο να επιστρέψει στο Κατάκολο. Να αντικρίζει κανείς ένα φωτισμένο, ζωντανό πολυχώρο στην είσοδο του χωριού, έτοιμο να υποδεχτεί και να εξυπηρετήσει το κοινό.