ΤΟ ΟΡΑΜΑ


Όραμα μας είναι ουσιαστικά η δημιουργία μιας ευέλικτης πλατφόρμας συνεργασίας ανάμεσα σε ποικίλες τουριστικές επιχειρήσεις σε ένα ενιαίο χώρο. Η εταιρεία μας επιχειρεί να ενώσει ένα σύνολο επιχειρηματιών και υπό την ομπρέλα της, να συντονιστούν κοινές επιχειρηματικές δράσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία ενός ανοιχτού υπαίθριου εμπορικού κέντρου, με αναβαθμισμένο ποιοτικά τουριστικό προϊόν που θα προσφέρει μια εκσυγχρονισμένη τουριστική εμπειρία στον επισκέπτη.

Σύμφωνα με τα νέα οικονομικά δεδομένα, οι τουριστικές επιχειρήσεις καλούνται να διατηρήσουν την ποιότητα των προϊόντων τους , ενώ, παράλληλα, πρέπει να συγκρατήσουν το λειτουργικό τους κόστος. Η δημιουργία ενός δικτύου οδηγεί αφενός στη μείωση του κόστους λειτουργίας και αφετέρου στην αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών. Μέσω του δικτύου θα δημιουργηθεί μια κοινή ταυτότητα και λογότυπο, ώστε να τονίζεται η «υπεραξία» της επιχείρησης και να ενισχύεται η προβολή της . Θα δημιουργηθούν σχέσεις αλληλοϋποστήριξης. Η κάθε επιχείρηση θα ωφελεί και θα επωφελείται από την άλλη.
Τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής μιας επιχείρησης σε ένα δίκτυο είναι αποδεδειγμένα από πολλά παραδείγματα της χώρας μας, και του εξωτερικού.