ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Μέσα από τις δραστηριότητες της διαχείρισης του πολυχώρου θα επιτευχθούν στόχοι που αφορούν την προβολή, την ανάπτυξη και την οργάνωση. Το σημαντικότερο όμως εγχείρημα της λειτουργίας της εταιρείας είναι η σφυρηλάτηση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των εντασσόμενων επιχειρήσεων στον «πολυχώρο AGORA», για τη βελτίωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος.

O «πολυχώρος AGORΑ» ως ένα δίκτυο καταστημάτων, προάγει τη συνεργασία στη βάση του κοινού στόχου. Κρίσιμο αίτημα είναι η συνεισφορά, η συνεργασία κι ο επαγγελματισμός όλων των εμπλεκομένων.
Η εταιρεία θα διασφαλίζει ισότιμους όρους για όλα τα μέλη και θα αποτελεί το πρόσωπο εκπροσώπησης όλων των επιχειρηματιών όπου αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους.
Στα πλαίσια της διαχείρισης του εμπορικού πολυχώρου η εταιρεία αναλαμβάνει:

• • όλες τις δράσεις μάρκετινγκ, προβολής και διαφήμισης του χώρου
• • τις Δημόσιες σχέσεις με τους φορείς της περιοχής
• • την τήρηση κανονισμών
• • δράσεις κυρίως στα θέματα της εξυπηρέτησης, καθαριότητας, και ασφάλειας

Ο «πολυχώρος AGORΑ» λόγω της εργονομίας και πολυχρηστικότητας τους θερινούς μήνες ενδείκνυται να λειτουργεί με διευρυμένα ωράρια λειτουργίας.
Κύριο μέλημα μας ως προς τη λειτουργία του χώρου είναι ο φωτισμός, η καθαριότητα, η ασφάλεια του χώρου, οι απαραίτητες κατασκευές επιδιόρθωσης που θα προκύψουν. Θα γίνεται αξιολόγηση των κοινών δράσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. σε ετήσια βάση).
Η πρόοδος και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ξεκινά από τη γνώση και την καινοτομία, από τη φιλοδοξία, το σχεδιασμό, τον ενθουσιασμό και την πρωτοβουλία των ανθρώπων που εργάζονται στην τουριστική βιομηχανία και επεκτείνεται στην ευγένεια, τους καλούς τρόπους και τη θετική ενέργεια κάθε επαγγελματία που έρχεται σε επαφή με τον επισκέπτη.
Ο βαθμός επιτυχίας εξαρτάται απόλυτα από την ατομική και συλλογική συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό όλων.